CONDOMINIUM Sp. z o.o.

ul. A. Pługa 3 lok. 15
02-047 Warszawa
wejście od ul. Hoffmanowej
tel/fax: 022 824 31 50
e-mail: condominium@condominium.pl

Prezes spółki - Zbigniew Gamdzyk
Główna księgowa - Agnieszka Dąbrowska

NIP: 526-22-93-974
REGON: 014869514
Nazwa firmy:
Osoba kontaktowa:
E-mail:
Telefon:
Treść zapytania:
ZGŁASZAJĄCY:
 • -Adres nieruchomości
DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
 • -1. Rodzaj nieruchomości:
a) nieruchomość
mieszkaniowa
b) nieruchomość
komercyjna
c) nieruchomość
gruntowa
 • -2. Powierzchnia nieruchomości:
a) lokali i pomieszczeń przynależnych do lokali
b) gruntu (w przypadku gruntowej)
 • -3. Działka gruntu:
a) powierzchnia gruntu
b) nr działki
c) nr Księgi Wieczystej
 • -4. Sposób władania gruntem:
a) własność
b) wieczyste użytkowanie
 • -5. Rok oddania do użytkowania
 • -6. Kubatura budynku
 • -7. Ilość kondygnacji
 • -8. Ilość klatek schodowych
 • -9. Ilość lokali:
a) mieszkalnych
b) użytkowych
 • -17. Ilość
a) garaży
b) stanowisk garażowych
 • -11. Rodzaj konstrukcji
a) ścian
b) dachów
c) stropów
 • -12.Wyposażenie:
a) instalacja wody zimnej
b) instalacja wody ciepłej
c) instalacja centralnego ogrzewania
d) instalacja gazowa
e) instalacja elektryczna
f) instalacja odgromowa
g) instalacja antenowa
h) instalacja domofonowa
i) instalacja telefoniczna
j) klimatyzacja
k) monitoring
l) inne
 • -13. Ochrona
DANE DODATKOWE:
 • -1. Nazwa właściciela
 • -2. Nazwa Zarządcy
 • -3. Nazwa Administratora
 • -4. Postulowany termin przejęcia w obsługę
 • -5. Osoba kontaktowa
tel.
tel. kom.
e-mail:
 • -6. Występujące problemy w nieruchomości