-Nasze ważniejsze osiągnięcia:
 • -wybudowanie osiedlowej sieci cieplnej dla trzech budynków przy Żwirki i Wigury 15; 17 i 17a wraz z wybudowaniem węzłów cieplnych w każdym budynku i doposażeniem w moduł i instalację centralnej ciepłej wody
 • -opracowanie audytu energetycznego wraz z przygotowaniem programu kredytowania prac termo modernizacyjnych dla budynku przy ul Żwirki i Wigury 15 i Kordeckiego 79
 • -przygotowanie i realizacja remontu opasek, fos; chodnika, kl. Schodowych wymiana instalacji gazowej, modernizacja sieci teletechnicznej bud. Żwirki i Wigury 17A
 • -kapitalny remont klatek schodowych z odtworzeniem elementów historycznych pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kamienicach przy Rynku Starego Miasta 1/3; 5/7; 9/11/13; Świętojańska 12AB;14. Jezuickiej 1/3
 • -remont dachu (wymiana dachówki) oraz remont elewacji kamienicy przy Pl. Zamkowym 8 (również pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)
 • -kapitalny remont klatek schodowych wraz z modernizacją wielu jej elementów poprzedzony wymianą instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dickensa 15
 • -wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji w budynkach: Tyszkiewicza 7/9; 11; Deotymy 7/9; Młynarska 37; Jezuicka 1/3 ( wraz z doposażeniem węzła w ciepłą wodę)
 • -ocieplenie ścian budynku przy ul. Opaczewskiej 31.
 • -zmodernizowanie instalacji wod-kan i ccw oraz systemu grzewczego w budynku przy ul. Leżajskiej 2
 • -adaptacja strychu – nadbudowa w budynku przy ul. Karolkowej 78A
 • -opracowanie koncepcji nadbudowy – adaptacji strychu i dobudowania oficyny w budynku przy ul. Radnej 11
 • -kompleksowa termomodernizacja budynków przy ul. Tyszkiewicza 7/9 i Kordeckiego 79
 • -doposażenie budynków w instalację ciepłej wody (z likwidacja piecyków gazowych): Sękocińska 3, Kordeckiego 79, Żwirki i Wigury 15, Żwirki i Wigury 17A